Listen

Publications in journals

  • Colomer, J. L.; Puigjaner, R., "Què és l'avaluació del rendiment d'un sistema informàtic?", "Novática", Issue 25. Enero-febr., Pages 7-13 + 33, 1979. Paper.
  • Puigjaner, R., "Modelos de sistemas informáticos", "Novática", Issue 25. Enero-febr., Pages 15-22 + 33, 1979. Paper.
  • Puigjaner, R., "Monitores", "Novática", Issue 25. Enero-febr., Pages 27-33, 1979. Paper.