Listen

Thesis and research works

  • Joan Espina de la Portilla, "Desenvolupament d'una utilitat per al tractament de registres bibliogrąfics en format MARC". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2007. Degree Dissertation.